พ่อค้าคนกลางpʰɔ̂ɔ ˈkʰáa ˈkʰon ˈklaaŋ

พ่อค้าคนกลาง(noun)pʰɔ̂ɔ ˈkʰáa ˈkʰon ˈklaaŋ

1

ผู้รับสินค้าจากที่ผลิตมาจำหน่ายอีกทอดหนึ่ง

พ่อค้าคนกลางมีรายได้ดี

Kernerman Learner's Dictionary


การอ้างอิง

ใช้การอ้างอิงด้านล่างเพื่อเพิ่มคำนิยามนี้ไปบรรณานุกรมของคุณ:

Style:MLAChicagoAPA

"พ่อค้าคนกลาง." Definitions.net. STANDS4 LLC, 2015. Web. 1 Feb. 2015. <http://www.definitions.net/definition/พ่อค้าคนกลาง>.


The Web's Largest Resource for

Definitions & Translations


A Member Of The STANDS4 Network


รายการใกล้เคียงและเกี่ยวข้อง:

การค้นหาทางเลือกในการ พ่อค้าคนกลาง: